Balkan Göçmenleri Platformu | BGP

Bulgaristan vatandaşlarının % 34’ü, COVID-19 ile mücadelede AB’deki dayanışmadan memnun

BALKANLAR
Avrupa Birliği (AB) Parlamentosu tarafından yaptırılan bir araştırmaya göre, Bulgaristan vatandaşlarının sadece % 41’i koronavirüs pandemisine yanıt olarak AB önlemlerinden memnun.

Anket, çevrimiçi olarak 23 Nisan-1 Mayıs 2020 döneminde 21 AB üklesinden (Litvanya, Estonya, Letonya, Kıbrıs, Malta ve Lüksemburg’u kapsamaz) 21 804 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Anket katılımcıları, 16-64 yaş aralığındaki katılımcılar ile sınırlıdır (Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, Yunanistan, Macaristan, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovenya ve Slovakya’dan katılımcılar 16-54 yaş aralığındadır).

Ankete katılan tüm ülkelerdeki dört katılımcıdan üçü, koronavirüs pandemisine yanıt olarak AB önlemlerini duyduklarını, gördüklerini veya okuduklarını ve katılımcıların üçte biri (% 33) bu önlemlerin ne olduğunu bildiğini söyledi.

Aynı zamanda AB’nin bu krizdeki eylemlerini bilenlerin yaklaşık yarısı (% 52), şimdiye kadar alınan önlemlerden memnun olmadıklarını söylüyor. Memnuniyet düzeyi İtalya, İspanya ve Yunanistan’da en yüksek olup, Avusturya ve Bulgaristan’da oldukça yüksektir.

Bulgaristan vatandaşlarının sadece % 34’ü pandemiye karşı mücadelede AB üye ülkeleri arasındaki dayanışmadan memnun. En yüksek göstergeler, İrlanda (% 59), Danimarka (% 47), Hollanda (% 47) ve Portekiz’de (% 46) görülmektedir. İtalya’dan (% 16), İspanya’dan (% 21) ve Yunanistan’dan (% 22) anket katılımcıları en çok memnun olmayanlar arasındadır. Onları, Avusturya, Belçika ve İsveç’ten katılan AB vatandaşları izlemektedir.

Aynı zamanda Bulgarların % 78’i AB’nin koronavirüs pandemisi gibi krizlerle başa çıkmak için daha fazla yetkiye sahip olması gerektiğine inanıyor.

Ankete katılan tüm ülkelerden katılımcıların onundan yaklaşık yedisi (% 69), AB’nin krizle mücadelede daha güçlü bir rol oynamasını istiyor. Bunu isteyen AB vatandaşlarının oranı Portekiz ve İrlanda’da en yüksek olup, Çek Cumhuriyeti ve İsveç’te en düşüktür.

AB vatandaşları, salgına tepki olarak AB’nin öncelikle tüm üye devletlere yeterli tıbbi ekipman sağlamaya, aşı gelişimi için araştırma fonları tahsis etmesine, üye devletlerden doğrudan mali destek sağlamaya ve üye devletler arasında bilimsel işbirliğini geliştirmeye odaklanmasını istemektedirler.

Anket katılımcılarının çoğunluğu (% 58) krizin başlangıcından bu yana finansal zorluklar yaşadıklarını söyledi. Genel olarak Macaristan, Bulgaristan, Yunanistan, İtalya ve İspanya’dan katılımcıların finansal zorluklar yaşaması ihtimali en büyük olup, Danimarka, Hollanda, İsveç, Finlandiya ve Avusturya’dan katılımcıların finansal zorluklar yaşamış olması ihtimali en düşüktür.

Bu tür sorunlar arasında gelir kaybı (% 30), işsizlik veya kısmi işsizlik (% 23), planlanandan daha önce kişisel tasarruf kullanımı (% 21), kira, fatura veya banka kredisi ödeme güçlüğü (% 14) ve doğru ve iyi beslenme konusunda zorluklar (% 9) bulunuyor. Her on katılımcıdan biri aile veya arkadaşlarından finansal yardım almak zorunda kaldığını, katılımcıların % 3’ü iflasla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Kaynak : Kırcaali Haber

YORUM BIRAKIN