Balkan Göçmenleri Platformu | BGP

‘’Ne Mutlu Türk’üm Diyene’’

 Türklüğe laf eden dinidarlar diyor ki;

''Ne Mutlu Türk'üm Diyene'' demek büyük günahmış, bunu diyen kişi küfür işliyormuş, dinden çıkarak kâfir oluyormuş...

Ben bir Müslümanım ve İslâm'a olan bu büyük hizmetinden dolayı ‘’Ne Mutlu Türk’üm Diyene’’ dediğimiz için benim gibi düşünen ve yaşayanları, küfür ve kâfirlikle itham eden zavallı dinidarlar türedi son zamanlarda.  

Atatürk, bu millete yüzlerce yıl unutturulmuş olan Türk kimliği ile töresini buluşturdu diye üzerine gitmeyen tarikat, cemaat kalmadı gitti. Aslında Türkleri Anadolu'dan atmak için Roma'yı istila eden Atilla'nın ayağını öptüren sonra, " Türkleri Anadolu'dan kovmadan bu şark meselesi bitmeyecek" diyen papanın ettiği yemine sadık kalanlar gibi kindar ve sinsice davranıyorlar. Maalesef bugünlerde de İslamı tekeline alanlar, Türklerin, tekrar binlerce yıllık benliklerine dönmesinden korktukları için bazıları bilerek ve bazıları da  bilmeyerek Türk milletine saldırmaya devam ediyorlar.Arabım, Kürdüm diyen PKK lıya bir söz bile yok!  

Cumhuriyeti kuranlardan, en başta Atatürk olmak üzere kurtuluş savaşı kahramanlarına, İstiklâl Marşına, ( ki 1980 öncesi yüzlerce kişi ile birlikte istiklal marşı okurken kurşun yağmuruna maruz kalan biri olarak)  Türkün Bayrağına ve Türk kimliğine karşı düşmanca tavır takınan, kin besleyen, ağızlarının suyunu dere dibi akıtmaktan zevk alanlara karşı, inadına Türküm inadına Müslümanım diye haykırmaktan gururluyum onurluyum. Bu tür saçmalıklarla dini kullanarak Türklük ile meselesi olanların belki de hemen hepsinin soyu, sopu, incelense eskilerin tabiri ile çok sünnetsiz çıkacakları aşikardır. Bu iddiada bulunanların haç ve hilal kavgasında yerleri bellidir. 
Bu zihniyetin, İslam adına Hristiyan toprağı olan Anadolu’yu gözünü kırpmadan, milyonlarca evlâdının canı ve kanı pahasına İslâm coğrafyası yapan bu asil ve soylu Türk milletine olan kinleri hiç bitmeyecek.

Bırakın bu milletin yakasını. Ne yaparsanız yapın Türk olmanın anlamını değiştiremezsiniz!  Çünkü Türk insanı zaman zaman genlerindeki bilgi hazinesinin tecrübesiyle, beynindeki 86 milyar nöronun her biri her gün on bin kadar bağlantı kurarak, Türk düşüncesinin ve duygu farkındalığını Allahın bir lütfu olarak oluşturabilmekte.

İşte Türk kasırgadır denmesinin nedeni: Türkün kafasındaki, işte bu, bir saniyede katrilyonlarca etkileşimin etkisidir, ürünüdür. Onun için insan eşrefi mahlukattır. Türk bunun için İslama dil ile ikrar edip kalben inanmış ve bu duygu, düşünce dünyasında ölmeyi şeref kabul etmiş, şehitliği koşarak seçen bir millettir. Bu tür algılarla güzelim dinimizi ırkçı bir yapıya büründürmeye hakkınız yok.

Bunun hesabını Allah'ının huzurunda veremezsiniz. Allahın, "her şeyi bilen olduğunu ne zaman anlayacaksınız".

Ali Yazır
Bursa

YORUM BIRAKIN