Balkan Göçmenleri Platformu | BGP

BALKAN GÖÇMENLERİNE HİZMET EDENLER - BAL-GÖÇ

Osmanlı İmparatorluğunun I. Murat  ile başlayan Bulgaristan'ın fethi, Yıldırım Bayezid  ( h . 1389-1402) ile  tamamlanmıştır. Bu fetih sonrasında Karamanoğlu Beyliği halkı Balkanlara, bugünkü Bulgaristan, Makedonya ve Yunanistan'a göç etmiş ve yerleşmiştir. 
Böylelikle Balkanlar Türk yurdu olmuştur. Balkan ülkelerinde yaşayan Türk azınlık hakkında, tarih bilgisi olmayanlar zaman zaman  "Bulgar Türk'ü"  ifadesini kullanmaktadırlar , onları buradan kınıyoruz.


Osmanlı İmparatorluğu 500 yıl sonra Balkanlar'da hakimiyetini kaybeder , oralarda kalan Türk azınlık için hayat zorlaşır , düzensiz geri göçler başlar ,göç yollarında  ölümler ve büyük kayıplar yaşanır.
Zaman zaman Türkiye ile  anlaşmalı düzenli göçler olur. Göçler oldukça oralarda kalanların işi daha da zorlaşır.

Yakın tarihimizde (1970 - 1974) Bulgaristan'da yaşayan Müslüman Pomaklar ve Çingene'lerin Türk isimleri baskı yapılarak Bulgar adları ile değiştirilmiş, bireysel karşı koymalar olmuş, insanlar topluca direnememişti.
 Müslüman Türk , Pomak ve Çingene toplumu dini vecibelerini yerine getiremiyordu , baskı ve yasaklar derinden derine artıyordu.

1984 yılı Aralık ayına gelindiğinde Türk azınlık topyekün bir asimilasyona tutuluyordu, ilk önce komunist rejime hizmet edenlerden başlayarak isimler değiştiriliyor , Türkçe konuşmak yasaklanlanmıştı.
Bulgaristan'da yaşanan zülüm Bursa'da yaşayan Bulgaristan Göçmenlerinin yakın takibindeydi, toplantılar yapılıyor durum değerlendiriliyordu.

Daha önceleri örgütlü mücadele gündeme gelmiş ve dernekler kurulumuştu , ancak cılız kalan bu derneklerin ömürleri kısa olmuştu.
Bursa'da zorluklar ve yokluklar içinde, Bulgaristan Türkleri için  dertlenen bu uğurda mücadele veren,  Yusuf Usturalı, Zülkef Yeşilbahçe, Emin İnce, Ali Osman Cesur, Rıfat Eryılmaz, Cemil Eryılmaz, Sami Kocaoğlu, Bilal Üstünel, Rafet Haşal, Salim Altınsoy, Halil Uzunoğlu, Mehmet Kocabaş,  Mümin Bilgiç,  Ahmet Aydın, Ali Öztürk, Yusuf Kırayoğlu, Hüseyin Yılmaz, İbrahim Özsaraç, Saim Öztürk , Sabri Aydın,  Mehmet Ertürk, Durhan Güler, Tahsin Uçar, Sabri Aydın, Ali Güler, Sevinç Mutlu, Şahin Işık, Mustafa Kasapoğlu, Ahmet Yalçın, Hamdi Sönmez, Ramadan Tunalı gibi burada isimlerine yer veremediğimiz, dava insanlarımıza şükranlarımızı sunuyor,  hayatlarını kaybedenleri rahmetle ve saygıyla anıyoruz.

Bu zorlu günlerde  Bulgaristan Göçmeni  İş İnsanı  Mümin Gençoğlu'na gidiliyor ve yapılan toplantılar sonunda bir dernek kurulmasına karar veriliyor, adının tüm Balkan'lara hitap edecek şekilde Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ)  olması kabul ediliyor. 
Kurulacak  olan dernek,  Bulgaristan'da uygulanan  mezalimi  tüm dünyaya duyuracaktı.

Bu görevi Mümin Gençoğlu ve beraberindeki 7 kişi üstlenmiş oldu.
1985 Ocak ayında Mümin Gençoğlu’nun başkanlığında 8 kişilik dernek kurucuları hazırladıkları dernek kuruluş dosyasını  devlet makamına sunarak aldıkları yetki ile  ilk toplantılarını  10.02.1985 tarihinde yaparak, aldıkları karar ile görev bölümü yapmışlardı.
                   
                BAL-GÖÇ  KURUCU  YÖNETİM KURULU                                                                                                                       

 1. Mümin GENÇOĞLU - Başkan - 1932  Kırcaali
 2.  Ali ÖZTÜRK  -  Başkan Vekili  - 1923  Mestanalı 
 3. Yusuf  KIRAYOĞLU - Sekreter - 1925  Kırcaali 
 4. Mehmet KOCABAŞ - Muhasip    -1919  Kırcaali  
 5. Hüseyin YILMAZ  - Veznedar  -1933  Mestanlı 
 6. Sami KOCAOĞLU -  Üye  -  1934  Mestanlı 
 7. Aliosman CESUR  -     Üye  - 1941  Cebel 
 8. Zülkef YEŞİLBAHÇE  -  Üye  - 1944  Kırcaali 
 
04.08.1985  1. GENEL KURULDA SEÇİLEN YÖNETİM
 1. Mümin GENÇOĞLU 
 2. Ali ÖZTÜRK 
 3. Rafet ADALI
 4. Zülkef YEŞİLBAHÇE 
 5. Şerif GÜNAYDIN
 6. Mehmet KOCABAŞ 
 7. Hasan ALTINSOY
 8. Cemil ERYILMAZ
 9. Ömer MUTLU
 10. Ahmet YALÇIN
 11. Şahin IŞIK
 12. Yusuf KIRAYOĞLU
 13. Aliosman CESUR

         06.12.1987  2. OLAĞAN GENEL KURULDA SEÇİLEN YÖNETİM 
 1. Genel Başkanlığa – Mümin GENÇOĞLU
 2. Başkan vekili – Ali ÖZTÜRK -  Rahim BAŞAK
 3. Genel Sekreter – Hasan ALTINSOY
 4. Genel Sekreter Yardımcısı - Zülkef YEŞİLBAHÇE
 5. Muhasip – Şerif GÜNAYDIN
 6. Veznedar – Ahmet YALÇIN
 7. Halkla ilişkiler – Rafet ADALI
 8. Üyeler – Hikmet ŞEN, Sabri AYDIN, Mehmet ERTÜRK, Saim ÖZTÜRK, Aliosman CESUR, Ömer MUTLU Cemil ERYILMAZ, İbrahim ÖZLÜ.
 
         26.11.1989  3.  OLAĞAN GENEL KURULDA SEÇİLEN YÖNETİM 
 1. Mümin GENÇOĞLU – Başkan
 2. Ali ÖZTÜRK – Başkan Vekili
 3. Hasan ALTINSOY – Genel Sekreter
 4. Zülkef Yeşilbahçe – Genel Sekreter Yardımcısı
 5. Şerif GÜNAYDIN – Muhasip
 6. Ahmet YALÇIN – Veznedar
Üyeler -  Mehmet ERTÜRK, Hikmet ŞEN, Mustafa KASAPOĞLU, Sabri AYDIN, Cemil ERYILMAZ
 

         24.11.1991   4. OLAĞAN GENEL KURULDA SEÇİLEN YÖNETİM 
 1. Genel Başkan – Mümin GENÇOĞLU
 2. Genel Başkan Yardımcısı – Ali ÖZTÜRK
 3. Genel Sekreter – Hasan ALTINSOY
 4. Genel Sekreter Yardımcısı – Zülkef YEŞİLBAHÇE
 5. Genel Sekreter 2-ci yardımcısı – Ali GÜLER
 6. Muhasip – Şerif GÜNAYDIN
 7. Veznedar – Ahmet ALÇIN
Üyeler -  Mehmet ERTÜRK, Mustafa KASAPOĞLU, Hikmet ŞEN, Halit ÇELİK, Recep YİĞİTOĞLU, Sabri AYDIN, Tahsin UÇAR, Cemil ERYILMAZ, Ömer MUTLU, Ramadan Tunalı.
 
             14.11.1993  5. OLAĞAN GENEL KURULDA SEÇİLEN YÖNETİM    
 1. Genel Başkan – Hasan ALTINSOY
 2. Genel Başkan Vekili – Ali ÖZTÜRK
 3. Genel Sekreter – Zülkef YEŞİLBAHÇE
 4. Genel Sekreter Yardımcısı – Saim ÖZTÜRK
 5. Muhasip – Mehmet ERTÜRK
 6. Vezenedar – Nuri Turgut Adalı
Üyeliklere -  Ali GÜLER, Ömer MUTLU, Mehmet ÖZTÜRK, Hilmi HAŞAL, Şaban GÜLER, Recep YİĞİTOĞLU, Nazmi IRMAK, Sabri AYDIN, Lütfi YILMAZ, Hikmet ŞEN.
 
            12.11.1995  6. OLAĞAN GENEL KURULDA SEÇİLEN YÖNETİM 
 1. Genel Başkan – Turhan GENÇOĞLU
 2. Başkan Vekili – Ali ÖZTÜRK
 3. Genel Sekreter – Zülkef YEŞİLBAHÇE
 4. Genel Sekreter Yardımcısı – Emine HOCAOĞLU
 5. Muhasip – Aliosman CESUR
 6. Veznedar – Recep YİĞİTOĞLU
      Yönetim Kurulu Üyeleri -  Sami KOCAOĞLU, Bilal KADIOĞLU, Hikmet ŞEN, Sevinç MUTLU, Nuri Turgut  ADALI, Durhan GÜLER, Mehmet ÖZTÜRK, Lütfi YILMAZ, Ali GÜLER, Şahin IŞIK, Mustafa KASAPOĞLU, Raşit ŞEN, İsmet YILMAZ, İdris UYSAL, Sabri AYDIN, Şaban ERGÜL.
 
            
            14.12.1997  9. OLAĞAN GENEL KURULDA SEÇİLEN YÖNETİM                    
 1. Genel Başkan – Turhan GENÇOĞLU
 2. Genel Başkan Vekili – Zülkef YEŞİLBAHÇE
 3. Genel Sekreter –Bilal KADIOĞLU
 4. Genel Sekreter Yardımcıları – Recep YİĞİTOĞLU, Emine HOCAOĞLU
 5. Muhasip – Saim ÖZTÜRK
 6. Veznedar – Ali GÜLER
Yönetim Kurulu Üyeleri -  Sabri AYDIN, Mümin YILMAZ, Sait HACIOĞLU, Tahsin UÇAR, Cemal EREN, Durhan GÜLER, Mustafa RODOPLU, Mustafa KASAPOĞLU, Sevinç MUTLU, Aliosman CESUR, Hilmi ÖZTÜRK, Muazzes YİĞİT, Lütfi YILMAZ, İsmet YILMAZ, Ramadan TUNALI, İsmet YILMAZTÜRK, Şahin IŞIK, Yusuf  KORKMAZ, Ali ÖZTÜRK, Hatice İNAN, Şahsine TUNER,  Emin BALKAN, Naciye ENGÜN, İdris UYSAL, Enver KARAKAŞ, Fikret UZUN, Şerif CİVAN.
 
      16.01.2000  10.  OLAĞAN GENEL KURULDA SEÇİLEN YÖNETİM               
 1. Turhan GENÇOĞLU – Başkan
 2. Ali DURMAZ – Başkan Vekili
 3. Zülkef YEŞİLBAHÇE – Başkan Vekili
 4. Sabri Mutlu – Genel Sekreter
 5. Emine HOCAOĞLU – Genel Sekreter Yardımcısı
 6. Durhan GÜLER – Genel Sekreter Yardımcısı
 7. Saim ÖZTÜRK – Muhasip
 8. Ali GÜLER – Veznedar
Yönetim Kurulu Üyeleri -  Recep YİĞİTOĞLU, Hasan KIRCI, Fahrettin ÇAKAN, Cengiz FİDANLAR,  Doç. DR. Emin BALKAN, Hatice İNAN, Sait HACIOĞLU, Erhan BAŞOĞLU, Enver KARAKAŞ, Yusuf SABAHYILDIZI, Fikri HAŞAL, Şükrü VATANSEVER, Himi ÖZTÜRK, Fethiye ÖZGÜR, Fikret UZUN, Sevinç MUTLU, Naim ALİMOLLAOĞLU, Yusuf BİLGİÇ, Tahsin UÇAR, İsmet YILMAZTÜRK,  İsmet YILMAZ, Sabri AYDIN, Mustafa RODOPLU, Muazzes YİĞİT, Osman ADALETSEVER.
 
      06.01.2002   11. OLAĞAN GENEL KURULUNDA SEÇİLEN YÖNETİM 

1.      Doç. Dr. Emin BALKAN – Genel Başkan
2.      Sabri MUTLU – Başkan Vekili
3.      Recep YİĞİTOĞLU – Başkan Vekili
4.      Yusuf SABAHYILDIZI – Genel Sekreter
5.      Durhan GÜLER –  Genel Sekreter Yardımcısı
6.      Hatice İNAN  - Genel Sekreter Yardımcısı
7.      Fikret UZUN – Muhasip
8.      Ali GÜLER – Veznedar
Yönetim Kurulu Üyeleri - Alaatin KIRCALI, Emine HOCAOĞLU, İsmet YILMAZ, Meral ÖZGÜR, İsmet YILMAZTÜRK, Hilmi ÖZTÜRK, Fethiye ÖZGÜR, Şaban VAROL, Şükrü VATANSEVER, Ramadan TUNALI, İdris UYSAL, Osman ADALETSEVER, Ayla ERSÖZ.


 

 

 


 

 
              

 
 

YORUM BIRAKIN