Balkan Göçmenleri Platformu | BGP

Bağımsızlığa giden yol

Türk’ün ata yurduna saldıranlar
Onun özgürlüğünü kaldırmak isteyenler
Kim olursa olsun
Türk’ ün tek vücut olan gücü önünde
Erimeliydi.
Bu ise nasıl ve ne zaman olacaktı?
İlk adım şu idi:
“ Önce ordu kavramalıydı,
Ordu bunu anlamalıydı “
Samsun’a çıktığım gün
Durumu onara açıkladım
“ Yurdumuz elden gidiyor,
Birleşelim
Ne düşüyorsunuz?”
Bilgi vermelerini istedim.
26 Mayıs günü
İlk yanıt geldi,
Ankara’ daki Yirminci
Kolordudan.
Diyordu ki, gelen yanıtta
“ Manisa işgal edilmiş
İzmir’ den haber alınamıyor
Ereğli’ deki askerleri
Trenle getirme olacağı yok
Karadan yaya olarak çıktılar
Bir saldırı olursa
Halkla birlikte
Onlarla kolkola
Her bölgeyi savunuruz....
Bunu öteki yanıtlar izledi
Öbür komutanlar bildiriyordu
“ Emrindeyiz.
Bölgelerimizi savunuruz”
Samsun’ dan Havza’ ya geçtim
Mayıs’ın 25’i
12 Haziran’ a kadar oradaydım.
Kim varsa Anadolu’da
Görevi başında, memur, asker, yönetici
Onlara bildiriler sundum
“ Bütün memlekette,
Ulusal bir örgüt kurulmalı
Düşman her ne pahasına
Olursa olsun
Bu yurttan kovulmalı”
Manisa ve Aydın’ı düşman almış
Yürekten parçalamış ulusumu
Durur mu benim insanım
Durur mu?
Mitingler başlıyordu yer yer
Baş kaldırıyordu insanlarım
Yabancılara lanetler yağıyordu
Her köşesinden vatanın
Telgraflar geliyordu
İstanbul Hükümeti’ne
İnsanın kanayan yüreği ile sesleniyordu....
8 Haziran 1919
O şansız gün
Sanki güneş doğmak istemiyordu
Hükümet beni geri çağırıyordu
Daha bir ay olmuştu çıkalı
Atılmış bir oktum yayından
Geri dönemezdim
Herkes artık uyanmıştı
Tetikteydi ordular
Yakılan bu meşaleyi söndüremezdim...
Artık durmamalıydı
Birliğin gittikçe büyüyen halkası
Yapsa yapsa
Bunu da bir temsil heyeti yapardı...

Kadriye DAĞ
29 Ekim 2020
 

YORUM BIRAKIN