Balkan Göçmenleri Platformu | BGP

BALKAN SAVAŞI...

8 Ekim 1912'de başlayan Balkan Savaşı, tüm Balkan halklarına acı ve gözyaşından başka bir şey getirmemiştir. Aslında bu, kazananların da kaybettiği bir savaştır. Kısaca Balkan Savaşı tek kazananın emperyalist güçlerin olduğu bir savaştır. En fazla acıyı da herkesin egemen devletin asli unsuru olarak gördüğü ve düşman olarak benimsediği Türkler ve Müslümanlar olmuştur. Çünkü her ulus birbirini düşman olarak görüp kıyımdan geçirse de en büyük saldırı ve kıyım önce bu insanlara yöneltilmiştir.O kadar ki, Balkan Savaşları esnasında işgal orduları ve komitacılar tarafından öldürülen Türk ve Müslümanların sayısının 200 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Araştırmacı Bilal Şimşir’e göre de rakam 200.000’den aşağı değildir. Bazı yabancı kaynaklar ise bunu 240 bin olarak vermektedir. Dr. Ernestyek tarafından yayınlanan Şarkta Almanya adlı kitabın girişinde verilen bilgilere göre katledilen Türklerin ve Müslümanların sayısı 500 binden fazladır. İttihat ve Terakki’nin önde gelenlerinden Cemal Paşa, anılarında bu sayıyı 500 bin olarak vermektedir. Sonuç olarak söylenebilecek tek gerçek Balkan Harbi ve sonrasında meydana gelen katliam, saldırı, hastalık gibi nedenlerle Osmanlının Avrupa’daki Müslüman nüfusundan 632.408 kişinin hayatını kaybettiği, 812.271 kişinin de 1912 ile 1926 yılları arasında Türkiye’ye gelmek zorunda kaldığıdır.

BALKAN SAVAŞINA GİDEN YOL...

Malisörlerin saldırılarının ardından, Karadağlılar da 2 Ağustos 1912’de Pelave tarafındaki Tevkişik ve Çakur kalelerine taarruza geçerler. O dönem bölgede görevli bulunan Fevzi Çakmak, yaşananları şu şekilde aktarmaktadır: “Harp ilanından yaklaşık iki buçuk ay önce bu saldırılarla birlikte Acarlar, Tikveş, Köprülü, Koçana, İştip, Zelnikova ve Selanik’te Bulgar bombaları patlamaya başlamıştı. Ağustos başında Berane sınır kalelerine saldırılıyordu… Niska çevresinde kaleler düştü. Mokra’da çatışma devam ediyordu. Berane ilçesine de saldırılmıştı. 24 Ağustos’a kadar, çevreden yetişen askerin ve halkın yardımıyla Berane savunuldu. Bu saldırının amacı Berane’yi düşürmekti. Duyarlı olan Rugova, Peşter ve Tırgoviştelilerin yardımıyla savunma sürdü. Bu sırada Mokra, Çakur, Tevkişik ve Erzaniçe’de kısaca Karadağ sınırında boydan boya çatışmalar sürüyor, Berane’ye ve Gosine’ye çok sayıda birlik sevk ediliyordu…”Aslında savaş çok önce başlamıştır. İstanbul, gelişmelere gözünü yummaktadır. Şimdi yapılan sadece resmî olarak ilanıdır. O da, 8 Ekim 1912’de gerçekleşir. Balkanların en küçük ve dağlık ülkesi Karadağ'ın Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etmesiyle Balkan Savaşı başlar.
Metin EDİRNELİ

YORUM BIRAKIN