Balkan Göçmenleri Platformu | BGP

Balkanlar'da tarihte bu hafta: 22 - 28 Şubat

22 Şubat 1985:  Türkiye ile Bulgaristan arasında gerilim... Türkiye, soydaşlarımıza yapılan kötü muamelelerden ve asimilasyon uygulamalarından dolayı Bulgaristan'a bir nota verdi. Ankara, notada, Bulgaristan’daki Türk azınlık sorununa müzakereler yoluyla çözüm bulunmasını istedi. 

21 Şubat 1992: Birleşmiş Milletlerden Yugoslavya’da barışı koruma girişimi… Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 743 Numaralı Kararıyla, Yugoslavya’da barışı sağlamak amacıyla harekete geçti. Bu amaçla oluşturulan Birleşmiş Milletler koruma gücü UNPROFOR’UN, eski Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’ndeki çatışma bölgelerinde görevlendirilmesine yeşil ışık yaktı. 

22 Şubat 1898: Romanya’nın başkenti Bükreş’te Sada-yı Millet adlı gazete, Türkçe ve Romence olarak yayınlanmaya başladı.

22 Şubat 1993: Birleşmiş Milletlerden olumlu adım... Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, eski Yugoslavya coğrafyasında işlenen bütün savaş suçlarının kovuşturulacağı bir ceza mahkemesinin kurulmasını kararlaştırdı.  Adı, Eski Yugoslavya Üzerine Uluslararası Ceza Mahkemesi olan mahkemede birçok savaş suçlusu yargılandı ve hapse mahkûm oldu. 

23 Şubat 1945: Türkiye 2. Dünya Savaşında… Türkiye, Mecliste oy birliğiyle kabul edilen bir yasayla Almanya ve Japonya'ya savaş ilan etti. 

24 Şubat 1954: İstanbul'da sıcaklık - 6 dereceye düştü , Tuna Nehri'nden koparak Karadeniz'e  ve daha sonra İstanbul Boğazı'na inen buzlar , Boğazı ve limanı kapladı , deniz trafiği durdu.

23 Şubat 1942: 769 Romanyalı Yahudiyi taşıyan Struma vapuru Karadeniz'de batırıldı, yalnız bir yolcu kurtulabildi. Romanyalı Yahudiler Nazi işgalinden uzaklaşmak ve Filistin'e göç etmek istiyorlardı , Türkiye  kabul etmeyince Karadeniz'e geri dönmek zorunda kalmışlardı.

23 Şubat 1908: Dr. Galip Üstün tarafından "Topkapı Fukaraperver Cemiyet'i" kuruldu.

25 Şubat 1919: Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı’ndan ırkçı politika... Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı, “Tarım Reformu” politikasını uygulamaya koydu. Görünüşte topraksız köylüleri topraklandırmayı amaçlayan reformun asıl amacı, ülkede bazı bölgelerin demografik yapısını Müslümanlar aleyhine değiştirmekti. Bunun böyle olduğu toprak dağılımında da ortaya çıktı. Reformdan en çok Sırplar yararlandırıldı. Dahası pek çok Müslüman’ın topraklarına reform bahanesiyle el konuldu. Tüm bu gelişmelerden olumsuz şekilde etkilenen insanların pek çoğu Türkiye’ye göç etmek zorunda kalır.

25 Şubat 1943: Talat Paşa Türkiye’de... Ailesi Bulgaristan’ın Kırcaali ilinden göç etmek zorunda kalmış bulunan ve Ermeni teröristlerce Berlin’de katledilmiş olan Talat Paşa’nın naşı Almanya'dan İstanbul'a getirildi.

25 Şubat 1969: Sofya’dan azınlık politikası değişikliği… Bulgar Komünist Partisi Politbürosu, azınlıklar konusunda önemli bir karara imza attı. Kararda Bulgaristan’ın tek ulus ve tek devlet olduğunu bir kez daha vurguladı. Bu kararın asıl anlamının asimilasyon demek olduğu 70’li yılların başında Rodoplarda, 80’li yıllarda ise tüm ülke çapında isimlerinin değiştirilmesiyle ortaya çıktı.

25 Şubat 1991: Varşova Paktı tarih sahnesinden silindi... Doğu Bloku’nun dağılması üzerine kurulan ortak kurumlar da bir bir ortadan kalkmaya başladı. Bunlardan biri olan ve 14 Mayıs 1955’te Sovyetler Birliği’nin öncülüğünde sekiz sosyalist ülkenin katılımıyla kurulan Varşova Paktı da bu gelişmeye bağlı olarak feshedildi. Artık dünyanın tek büyük askeri gücü NATO’dur.

25 Şubat 1992: Karabağ’da soykırım... Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde yaklaşık 613 sivil Azerbaycanlı Türk, Ermeni silahlı kuvvetleri tarafından katledildi. Bu kıyım tarihe Hocalı Soykırımı olarak geçti.

27 Şubat 1948: Yugoslavya’da hukuk skandalı… “Yücel Derneği’nin kurucuları ve yönetimi arasında yer alan Şuayip Aziz, Ali Abdurrahman Ali, Nazmi Ömer Yakup ve Adem Ali Adem adil olmayan bir yargılama sonucu kurşuna dizilerek idam edildi. Temelleri 1937 yılında atılan Yücel Derneği’nin amacı, Yugoslavya’daki Türklerin mevcudiyetlerini, kimliklerini ve inançlarını korumalarına yardımcı olmaktır.

27 Şubat 1993: Acıları anma günü... Boşnaklar, daha önce 22 Ekim 1992’de Syeverin’de, 16 Şubat 1993’de Bukoviça’da, 18 Şubat 1993’de Kukuroviçi’de, 27 Şubat 1993’de de Ştrpçi olaylarını ve acılarını yaşadıkları acıları anmak amacıyla bu günü, Boşnakların kaçırılmalarını anma günü olarak kutlama kararı aldı.

28 Şubat 1945: Türkiye, Birleşmiş Milletlerde… Türkiye, Birleşmiş Milletler Beyannamesi'ni imzaladı. Böylece Türkiye, Birleşmiş Milletler Örgünün kurucu üyeleri arasında yer aldı.

28 Şubat 1953: Ankara, Belgrad ve Atina arasında yakınlaşma… Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya arasında üçlü dostluk antlaşması Ankara'da imzalandı. Böylece Stalin’le arası açılan Tito, Batı bloğundan gördüğü destek sayesinde biraz olsun rahatlamış oldu.

28 Şubat 1998 Kosova’da karışıklık… Kosovalı silahlı Arnavut direnişçilerin 2 Sırp polisini öldürmesi ortamı gerdi. Niyeti Kosova’da Sırp otoritesini sağlamak olan Yugoslavya Cumhurbaşkanı Slobodan Miloseviç, durumu fırsat bilip güvenlik güçlerine gereken yanıtın verilmesi için emir verdi. Emir üzerine, Sırp kuvvetleri ile Arnavut direnişçiler arasındaki çatışmalar yoğunluk kazanmaya başladı.

Durhan GÜLER
BURSA


 

YORUM BIRAKIN