Balkan Göçmenleri Platformu | BGP

Balkanlar'da tarihte bu hafta : 27 Haziran - 03 Temmuz

25 Haziran 1993: Ömer Lütfi Derneği kuruldu. 1993 yılında Bulgaristan’ın Kırcaali şehrinde kurulan dernek ismini, İkinci Dünya Savaşında şehit olan Ömer Lütfi'den alır. Çeşitli folklor ekipleri, kütüphanesi, edebiyat bulunan derneğin amacı yıllardır yasaklanan ve unutturulan Türk folklorunu ve Türk kültürü yaşatmak ve geliştirmektir.

26 Haziran 1877: Rus ordularının Tuna’yı aşıp Ziştovi’ye yani Sviştov’a girmelerinin duyulması üzerine Plevne (Pleven), Niğbolu (Nikopol) ve Tırnova’daki insanlar da yerini yurdunu terk etmek zorunda kalanlara katıldı.

26 Haziran 1919: Sofya’dan olumlu adım. Bulgaristan’da, Müslümanlara din adamı yetiştirecek olan Nüvvap okulunun açılması kararı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

27 Haziran 1992: Makedonya’da Türkler, daha önce 1 Temmuz 1909’da kurdukları “Türk Demokratik Birliği” adlı siyasi derneği, Türk Demokratik Partisi’ne dönüştürerek Makedonya siyası yaşamındaki yerlerini aldılar.

28 Haziran 1389: Balkanlar’da Osmanlı hâkimiyetini belirleyecek olan Birinci Kosova Savaşı gerçekleşti. Osmanlı Ordusu’nun zaferiyle sonuçlanan savaşta, “Hüdavendigar” diye anılan Osmanlı tahtının üçüncü padişahı Sultan I. Murat da şehit düştü. Sultana, biri Kosova’da diğeri Bursa’da olmak üzere iki türbe yapıldı.

29 Haziran 1913: Balkan Savaşlarında ikinci aşama… Birinci Balkan Savaşı’ndan sonra toprak paylaşımındaki anlaşmazlık nedeniyle bu kez Balkan ülkeleri arasında bir arasında savaş başladı. Bulgaristan ve diğer Balkan ülkeleri arasında meydana gelen ve İkinci Balkan Savaşı olarak adlandırılan savaş, 10 Ağustos 1913’de imzalanan Bükreş Barış Antlaşmasıyla son buldu. Savaş sonunda en büyük kaybı Bulgaristan yaşadı.

29 Haziran 1996: Gümülcine’de Hülya Emin’in yönetiminde azınlık yanlısı “Gündem” adlı Türkçe gazete yayın hayatına başladı.

1 Temmuz 1929: Bulgaristan Türklerinin çıkarlarını ve haklarını savunan ve Kemalist düşünceleri Türkler arasında yaymayı amaç edinen Turan Cemiyetinin yayın organı olan “Turan”, Vidin’de yayınlanmaya başladı.

1 Temmuz 1936: Batı Trakya’da bulunan Türk öğretmenler, bölgedeki Türklerin çağdaş bir eğitime kavuşmasını sağlamak ve haklarını korumak amacıyla Gümülcine’de Rodop-Evros Türk Öğretmenler Birliği’ni kurdular. Bu dernek 1952’de Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği adını aldı.

1 Temmuz 1990: Makedonyalı Türkler, hem hak ve özgürlüklerini korumak ve geliştirmek, hem de yaşadıkları ülkede demokrasinin sağlam temeller üzerine oturmasına katkıda bulunmak amacıyla Makedonya Türk Demokratik Partisi’nin temeli olan Makedonya Türk Demokrat Birliği kurdular.

1 Temmuz 2004: Genel Yayın yönetmenliğini gazeteci Mürteza Sulooca’nın yaptığı Türk dilinde hazırlanan Yeni Balkan adlı gazete Makedonya’da yayın hayatına başladı.
 

YORUM BIRAKIN