Balkan Göçmenleri Platformu | BGP

KURBAN BAYRAMI DEYİNCE...

Bilenler vardır, bilmeyenler vardır.
Kurban Bayramı deyince, ilk aklıma Kırcaali’deki Medrese gelir.
Rüştiye okulundan mezun olunca, bu kadarlıkla yetinemezdim. Kafamda büyük büyük planlar vardı. Nerede okumalıyım? Pek tabii ki, lisede (gimnaziya) gerçekleştiremezdim projelerimi. Kırcaali’deki Pedagoji Okulu benim için en elverişli fırsatlardan biriydi...
Okula başlamıştım. Buna aile efradından en çok da dedem sevinmişti. Bir zamanların Medrese binası hem yurdumuz, hem de meşgale mekanımızdı.Beni şöyle dizinin dibine oturttu ve gözlerimin içine bakarak:
“ Oğlum, dedi, o medrese binası için ne biliyorsun?”
“ Hiç, dedim, çok büyük bir bina, geniş, güzeeeel...”
“ Doğru, büyük bir binadır! Nasıl bu hale getirildi, bilmiyorsun, değil mi?” Meraktan gözlerimi dikmiş dedeme bakıyordum.
O sürdürdü açıklamasını.” Bundan otuz kırk yıl önceydi. O zamanın akıllı ve gün görmüş adamları, düşünüp taşınmışlar ve sancak kasabamızda bir okul, bir medrese olmasını kararlaştırmışlar. Ama ardı arkası kesilmeyen savaşlar, insanımızda bu yararlı işler için elde avuçta beş kuruş mu bırakırlar?! Ve karara varılır: Tüm sancakta kesilen kurbanların derileri toplanıp satılacak! Ve bu dava uğruna değerlendirilecek! Böylece geceli gündüzlü uğraşılar sonucu bina dikilir ve eğitim için kapılarını geri kadar açar...”
Ve bizi barındıran bina üstüne bu bilgileri alınca çok sevinmiştim. Daha sonraları da bu görkemli yapı hakkında başka yerlerden de malumatlar edinince, gerçekten Rodop insanımızın bilgi ve iman uğruna yapmış olduğu fedakarlıkların haddİ-hududu olmadığını anladım.
Komünist rejimi, pek tabii ki, bu binanın eğitici görevlerini tahammül edemez, kaldıramazdı. 1970-80’li yıllarında insanlarımızın canı, kanı ile vücuda getirilen ve mimari açıdan da eşine rastlanmayan bina müzeye dönüştürüldü. Buna kim karşı koyabilirdi?! O vakitler, gözü kanlı insanların astığı astık, kestiği kestikti.
Ne var ki, bundan birkaç zaman önce burayı ziyaretimde giriş kapısının ne sağında, ne solunda bir tabelacık asılıp, bu binanın yıllar önce bir eğitim mekanı veya Medrese olduğunu anlatan bir yazıya rastlamadım... bu kimin başını ağırtır?
Böyle bir tabelacık olsa, bu kimin başını ağırtacaktır?

11.08.2019 Ustina-Plovdiv

YORUM BIRAKIN