Balkan Göçmenleri Platformu | BGP

Neden en geri ahlak ve hukuk bizde?

Kuran-ı Kerim “ey insanlar” diyerek tüm insanlığa hitap eder. Müslümanlar bu kitaba inanmış özel bir topluluk, ümmettir. “Siz, insanlar için denge olmak üzere görevlendirilmiş bir topluluksunuz “(ali imran  3/110.) Ayeti müslüman kişiyi toplumun dengesi olarak omuzlarına ağır bir sorumluluk yüklemiştir. Ancak günümüzde islam, tüm insanlığın ortak dini haline maalesef gelememiştir. Bunun sorumlusu tabii ki bu dine inananlardır. Müslümanlardır.
Din, korunmaz korur. Dinin korunmaya ihtiyacı yoktur. Korunmaya ihtiyacı olan insan, insan hakları, kısaca adalettir. İnsan var olursa devlet, adalet ve dinde var  olur.
“Hakikatin aydınlığı fikirlerin çatışmasından doğarmış.
Çağımızda şeriat kurumsal olarak ölmüş durumda ancak psikolojik ve ruhsal olarak örtük biçimde saklanmış hafızası ahlaki bir kaynak şeklinde hayatta kalmıştır.” der Wael B. Hallaq 
Kurumsallaşmış şeriatı insanlık birilerinden beklemeden Önce kendisini düzelterek tesis etmeye başlamalıdır. 
“İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır. En mükemmel adalet ise vicdandır.” diyen Viktor Hügo ise  adalet için dışarısını değil vicdanlarımızın rahatlığını işaret ediyor. Merkezde her zaman insan olmalı, yönümüz beşerden insana olmalıdır. Gelişmiş ülkeler ile kıyaslandığında en geri olduğumuz ahlak ve hukuk olduğunu görmemiz bizi uykumuzdan uyandırmalıdır. 
Ali Yazır

YORUM BIRAKIN