Balkan Göçmenleri Platformu | BGP

Tarihte Balkanlar'da bu hafta: 05 - 11 Ekim

05 Ekim 1931: Başbakan İsmet İnönü ile Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras'ın Yunanistan'ı ziyaretleri ile , 1930 Türk-Yunan Dostluk Antlaşması yürürlüğe konuldu.

05 Ekim 1925: İlk Cumhuriyet Altını İstanbul Darphanesinde basıldı , ilk para Mustafa Kemal  Paşa'ya gönderildi.

05 Ekim 1908: Bulgaristan, Osmanlı  İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını ilan etti.

06 Ekim 1930: I. Balkan Konferansı Atina'da toplandı.

06 Ekim 19023: Şükrü Naili Paşa komutasındaki Türk Birlikleri İstanbul'a girdi; İstanbul düşman işgalinden kurtuldu.

06 Ekim 1908: Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu'nun denetimindeki Bosna-Hersek'i ilhak etti.

06 Ekim  1907: İstanbul'da ilk otomobil Beyoğlu'nda görüldü.    


07 Ekim 1908: Girit adasında yaşayanların ayaklanması sonucunda  Girit adası  Yunannistan ile birleşti.

07 Ekim 1940: Alman ve İtalyan askerleri Romanya'yı işgal etti.

07 Ekim 1991: Türkiye'nin Atina büyükelçiliği basın ataşesi yardımcısı Çetin Görgü öldürüldü. Saldırıyı 17 Kasım örgütü üstlendi.

8 Ekim 1459: Semendire ikinci defa fethedildi. Tuna kıyısındaki bu şehrin fethiyle Sırbistan tamamen Osmanlı topraklarına katılmış oldu. Bununla ayrıca, Sırplar, taht kavgaları dolayısıyla oluşan anarşiden kurtulurlar.

8 Ekim 1912: Karadağ’dan savaş ilanı… Karadağ’ın Osmanlı İmparatorluğuna savaş ilan etti. Böylece kısa bir süre sonra Yunanistan, Sırbistan, Bulgaristan’ın da katılımıyla daha da büyüyecek olan insanlık tarihinin en acımasız savaşlarından biri olan 1. Balkan Savaşı başlamış oldu. 29 Eylül 1913’te biten Balkan Savaşı’nda Osmanlı Devletinin kayıpları büyük olacaktır. Kıyıköy-Enez hattına kadar tüm Balkanları kaybedecek, yüz binlerce insanı ölecek, çok daha fazlası bu coğrafyadan sürülecektir.

8 Ekim 1968: Bulgaristan ile göç antlaşması… Türkiye ile Bulgaristan arasında Mart 1968’de imzalanan göç anlaşması sonucu ilk Türk kafilesi Bulgaristan’dan Türkiye’ye girdi. 1978 yılında sona eren bu anlaşma sonucu yaklaşık 130 bin kişi Türkiye’ye göç etmiştir.

8 Ekim 1992: Batı Trakya’da protesto… Batı Trakya Türk Azınlık Yüksek Kurulu Yürütme Komitesi, 8 Ekim 1992 Perşembe günü yaptığı olağanüstü toplantıda, Zenginis tarafından antlaşmalara aykırı olarak hazırlanan kitabın azınlık okullarında okutulmasına karşı çıktı. Dahası kitabın 16 Ekim 1992 Cuma gününe kadar toplanıp Yunan Milli Eğitim Bakanlığı’na iade edilmesi yönünde karar aldı.

9 Ekim 1431: Yanya’nın kendiliğinden Osmanlı egemenliğine girdi… Karaca Paşa'nın şehri teslim almasından sonra buraya da Türkler iskân edilmeye başlanır.

9 Ekim 1690: Belgrad’da Osmanlı egemenliği yeniden sağlandı… İki yıl önce Avusturya kuvvetlerinin eline geçen Belgrad, Osmanlı Ordusu’nun karşı saldırısı sonucu geri alındı. Böylece Balkanlara yönelik haçlı tehdidinin önüne geçilmiş oldu.

10 Ekim 1912: İşkodra’da kahramanca direniş… Karadağ kuvvetleri Osmanlı sınırını 2 noktadan aşarak İşkodra’ya doğru ilerlemeye başladı. Hasan Rıza Paşa komutasındaki savunma kuvvetleri paşanın ölümüne kadar şehri başarıyla savundu. O günlerin anısına İşkodra halkı, paşaya olan sevgisini yaptığı anıt mezar ve adına kurduğu dernekle yaşatmaya çalışmakta.

12 Ekim 1596: Eğri Kalesi’nin fethedildi… Erdel ve Eflak’ta meydana gelen isyan hareketleri üzerine, bölgeye gelen Osmanlı Ordusu yaklaşık 1 ay süren kuşatmadan sonra kaleyi ele geçirdi.

12 Ekim 1880: Bulgaristan Resmi Gazetesi Tercümesi Sofya’da yayın hayatına başladı… Bulgar devletinin bir yayın organı olan gazetenin çıkarılma amacı, hem ülkede çıkan yasalar ve düzenlemeler konusunda Türkleri bilgilendirmek, hem de anlaşmalardan meydana gelen yükümlülükleri yerine getirmekti.

Durhan GÜLER

 

 

YORUM BIRAKIN