Balkan Göçmenleri Platformu | BGP

Tunaboylular-Deliormanlılar Derneği

Tunaboylular Deliormanlılar Derneğini. Başkan Süleyman Ulusoy.
Temsil ettiği bölge  Deliorman, Bulgaristan'ın kuzeydoğu kesiminde Rusçuk ile Varna arasında bir bölgedir. Kuzeyinde Tuna nehri, batısında Razgırad, güneyinde Şumnu, Yenipazar ve Pravadi kasabalar'ı, doğusunda Dobruca havalisi bulunmaktadır. 

İletişim: (0224) 249 80 59

YORUM BIRAKIN