Balkan Göçmenleri Platformu | BGP

Balkanlar’da tarihte bugün: 06 Eylül

6 Eylül 1885: Şarki Rumeli Vilayeti tarih oldu… Merkezi Filibe (Plovdiv) olan Şarki Rumeli Vilayeti Bulgar Prensliği tarafından ilhak edildi. Bu gelişme üzerine daha önce Doğu Rumeli yönetimini tanımış olan Rodoplardaki Müslümanlar yani Türkler, bu oldu bittiyi protesto ederler.
Bölge ileri gelenleri, verdikleri muhtıra ile Padişaha bağlı olarak kalacaklarını, başka bir yönetimin emri altında asla yaşayamayacaklarını bildirirler. Ayrıca bu amaca ulaşmak için sonuna kadar savaşacaklarını da yine açıkça ifade ederler ve talepleri kabul edilir.

6 Eylül 1915: İstanbul ile Sofya arasında yakınlaşma… Osmanlı İmparatorluğu ile Bulgaristan arasında zorunlu yakınlaşma. Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasındaki sınır yeniden düzenlendi. Bab-ı Ali, Bulgaristan’ın Osmanlı Devleti’nin yanında savaşa girmesi için toprak tavizinde bulundu.

6 Eylül 1967: Batı Trakya’da yeni bir gazete… Türk azınlık tarafından çıkarılan Azınlık Postası adlı gazete Gümülcine’de yayın hayatına başladı.

YORUM BIRAKIN