Balkan Göçmenleri Platformu | BGP

Balkanlar’da tarihte bugün: 1 Nisan

1. Nisan 1824: Yunan isyanı. Mora’da meydana gelen Yunan isyanını bastırması için Mısır HidiviKavalalı Mehmed Ali Paşa’nın oğlu İbrahim Paşa, Mora valiliğine getirildi. Paşa, otuz bin kişilik kuvvetini de Mısır’dan Mora’ya sevk ederek ayaklanmayı kısa sürede bastırmayı başardı. 

1. NİSAN 1873:   Namık Kemal'in Vatan Yahut Silistre adlı oyunun ilk temsili İstanbul'daki Gedikpaşa Tiyatrosu'nda gerçekleşti.

1. Nisan 1880: Türkler, milli kimliklerini, haklarını, çıkarlarını korumak ve geliştirmek için Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da Tarla adlı gazeteyi çıkarmaya başladı.

1. Nisan 1901: Türkler tarafından çıkarılan Müdafa-ı Hukuk adlı gazete Bulgaristan’ın Rusçuk yani Ruse kentinde yayın hayatına başladı.

1. Nisan 1916:  Mustafa Kemal, Miralaylığa (Albaylığa) yükseltildi.

1. Nisan 1921: Türk Kurtuluş Savaşı’nda tarihi gün… Metristepe'deki 10. Yunan Tümeni'nin geri çekilmesinin ardından taarruza geçen İsmet Paşa kumandasındaki Türk birlikleri, II. İnönü Savaşı'nı kazandı.

1. Nisan 1929: Türkler, Bulgaristan’a bağlı Kırcaali’de Rodop adlı gazeteyi çıkarmaya başladı. Türklerin milli kimliklerini, hak ve çıkarlarını korumak, geliştirmek amacıyla çıkarılan Kemalist ve Türkiye yanlısı bu gazete, var olan baskılar nedeniyle varlığını ancak 1 yıl sürdürebildi.

1. Nisan 1945: Bulgaristan’da, Vatan Cephesi Türk Azınlığı yayın organı olan Işık adlı gazete, Türkçe ve Bulgarca olarak Sofya’da çıkarılmaya başlandı.

1. Nisan 1953: Bulgaristan Komünist Partisinin görüşlerini yayan Duvar Gazetesi Kırcaali’nin bir ilçesi olan Mestanlı’da yani Momçilgrad’da çıkarılmaya başlandı.

1. Nisan 2001:  Sırbistan’dan sürpriz adım… Hollanda’nın Lahey kentindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından savaş suçlusu ilan edilen Sırp lider Slobodan Miloşeviç, Sırbistan’ın Batı yanlısı yönetimi tarafından tutuklandı. Lahey’deki mahkemeye teslim edilen Miloşeviç, yargılanma süreci tamamlanmadan, 11 Mart 2006'da kaldığı hücresinde ölü bulundu.

1. Nisan 2009:  Hırvatistan ve Arnavutluk NATO'ya katıldı.

YORUM BIRAKIN