Balkan Göçmenleri Platformu | BGP

Balkanlar’da tarihte bugün: 26 Eylül

26 Eylül 1364 : Sırpsındığı Savaşı... 11.000 kişilik Osmanlı Ordusu ile 20.000 kişilik Haçlı Ordusu Sırpsındığı Savaşı'nda karşılaştı. 

Sırpsındığı Savaşı, Osmanlıları Balkanlardan atmak için kurulan ittifak ile yapılan savaş. 1364 yılında, Sırp İmparatorluğu, Macar Krallığı, İkinci Bulgar İmparatorluğu, Bosna Prensliği ve Eflak Prensliği'nden oluşan ittifakın, Osmanlıları Balkanlar'dan atmak için başlattıkları bir savaştır. 
Savaş  Osmanlı zaferi ile sonuçlanır ve Bulgaristan Osmanlı Devleti’ni tanır.

Osmanlı Devleti'nin başından Padişah 1. Murad  vardır.

Sonuç olarak , Edirne hakimiyetini tekrardan sağlayan Osmanlı ordusu Edirne'yi başkent ilan eder. 
Bulgarlar Osmanlı devletine biat ederek vergi ödemeyi kabul ederler.
Macarlar bu savaş sonucunda Balkanlar'da ki tüm hakimiyetini kaybeder.
Meriç nehri Osmanlı hakimiyetine geçer.

Zaferle sonuçlanan savaşın Osmanlı ordusu  komutanı Hacı İlbey'dir.
Osmanlı Devleti'nin Rumeli'de yayılmasında büyük rol oynamış, ve Sırpsındığı zaferini kazanmış olan ünlü Türk komutan Hacı İlbey'in babaı, 1305 yılında Balıkesir'de  Karesi beylerindendir.

Ybs Av Marketi

https://www.ybsavmarketi.com

 

YORUM BIRAKIN