Balkan Göçmenleri Platformu | BGP

Balkanlar’da tarihte bugün: 31 - Ocak

31 Ocak 1989: Bulgaristan'da yaşayan Anadolu Türkleri gün geçtikçe insanca yaşama haklarını kaybederken, 1984 Aralık ayında Komunist Jivkov rejimi tarafından topyekün asimilasyona tabi tutulmaya başlanır. 31 Ocak 1989 tarihinde baskılarına karşı koymak ve demokratik haklarını korumak amacıyla Kırcaali Cebel'de öğretmen olan Avni Veli başkanlığında "Viyana 89 A" örgütü kurulur. Kurulan bu örgütün amacı demokratik mücadele ile , Bulgaristan’da asimilasyonun durdurulması ve gerçek anlamda demokrasinin tüm Bulgaristan'da hayata geçirilmesidir. İlerleyen günlerde Avni Veli yakalanarak "sözde" mahkemece 7 yıl zindanlarda hapis edilmiştir.    

31 Ocak 1878Osmanlı Devletinin Balkanlar'daki hakimiyetini kaybetmesiyle , 31 Ocak 1978 tarihinde  Rusya ile imzalanan Edirne Antlaşması ile Balkanların hakimiyeti  Rusya’ya geçer. Buna karşın Bulgaristan'da herşey bitmiş değildir , Rodoplarda yaşayan Türkler mücadeleye devam eder.

31 Ocak 196:  Balkanlar'da çalkantıların hiç bitmediği bölgede 31 Ocak 1946 tarihinde Yugoslavya Federasyonu kuruldu. Kabul edilen anayasayla federasyon, altı cumhuriyet ve iki özerk bölgeden oluştu. Federasyonu, adına yakışır biçimde, sadece Yugoslav yani Güney Slav haklarının kurduğu cumhuriyetler oluşturdu. Boşnaklar, sadece büyük M harfiyle Müslüman halk olarak tanındı. Kurulan yeni rejimde Müslümanların hakları güvence altına alınamamıştır , onların haklarını savunmaya çalışan “Genç Müslümanlar” isimli örgüt yasaklanmıştı.

https://www.ybsavmarketi.com/
 

YORUM BIRAKIN