Balkan Göçmenleri Platformu | BGP

Balkanlar'da tarihte bu hafta: 05 - 11 Nisan

4.  Nisan 1918: Batı Trakya’da seçim komedisi… Müttefikler Arası Batı Trakya Hükümetinin kontrolünde olan Batı Trakya’da, müttefik ülkelerin girişimleriyle valilik seçimi yapıldı. Müttefikler destekledikleri Yunan temsilciyi vali seçtirerek amaçlarına ulaştılar.

4. Nisan 1974: Türk Hükümeti, Yunan karasularının 12 mile çıkarılmasını kabul etmeyeceğini, Ege'nin bir Yunan gölü haline getirilmesinin söz konusu olamayacağını, diplomatik kanallarla Yunanistan'a bildirdi.

5.  Nisan 1886: İstanbul Konferansı Antlaşması imzalandı… Anlaşmayla Arda Nehri’nin kuzeyinde kalan Kırcaali ve Ropçoz’daki Müslümanlar, verdikleri mücadeleyle Osmanlı Devletinin bir parçası olarak kalma amaçlarına ulaştılar. Fakat anlaşmayla yine kurdukları ve yaşatmak için yaklaşık 8 yıldır mücadele ettikleri Rodop Hükümeti Muvakkate’sini de kaybettiler.

5.  Nisan 1900: Tarih sahnesinden bir yıldız kaydı... 1877-1878 yılında yaşanan ve 93 Harbi olarak bilinen Osmanlı-Rus Savaşı'nda gerçekleşen ünlü ”Plevne Direnişi”nin kahramanı Gazi Osman Paşa öldü. 

5.  Nisan 1933: Batı Trakya’da bölünme. Türkiye’de gerçekleşen yeniliklere karşı çıkan bazı küçük gruplar, Gümülcine’de kurdukları “İttihad-ı İslam Cemiyeti” etrafında bir araya geldi. Batı Trakya Türkleri arasında meydana gelen bu bölünme ve Ankara karşıtlığı sonraki yıllarda ortadan kalktı.

5. Nisan 1992:  Bosna-Hersek hükümeti bağımsızlığını ilan etti.

6. Nisan 1992:  Avrupa Topluluğu Bakanlar Konseyi Bosna-Hersek’in bağımsızlığını tanıdı. Bu gelişme üzerine Bosnalı Sırplar, bağımsızlıklarını ilan edip daha fazla toprak kazanmak için saldırıya geçti. Böylece Avrupa’nın göbeğinde kanlı ve kirli bir savaş başlamış oldu. Bosna’nın bağımsızlığını tanıyan uygar Avrupa ise Boşnakların yaşadığı kıyım ve trajedi karşısında sessiz kalmayı tercih etti. Ne zamanki Boşnaklar üstünlüğü ele geçirdi, Batı, işte o zaman Bosna Savaşına müdahale etti.

6. Nisan 1905: Bulgaristan’ın tarihi kenti Filibe’de yani Plovdiv’de Türkler, Ahali adlı gazeteyi çıkarmaya başladı.

7 Mayıs 1934: Türkiye Cumhuriyeti karşıtları tarafından çıkarılan ve Türkiye’ye sokulması yasaklanan Medeniyet adlı gazete Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da yayınlanmaya başladı.

7 Mayıs 1934: Türkiye Cumhuriyeti karşıtları tarafından çıkarılan ve Türkiye’ye sokulması yasaklanan Medeniyet adlı gazete, Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da yayınlanmaya başladı.

9 Mayıs 1913: Irkçılığın korkunç yüzü. Bulgaristan Türklerini Hıristiyanlaştırmak ve Bulgarlaştırmak üzere Babek köyüne gönderilen bir rahip, kilise yöneticilerine çalışmaların sonucuyla ilgili bir rapor gönderdi. Raporda, söz konusu köyün Bulgar çeteler tarafından ateşe verildiğini 300-350 haneli ve yaklaşık 3000 nüfuslu olan köyden geriye birkaç ev ile az sayıda insanın kaldığı belirtildi. Kısaca ortada artık Hıristiyanlaştırılacak insan kalmamıştır.

9 Mayıs 1993: Kanlı savaşta yeni cephe. Bosna-Hersek’in tarihi Mostar kentinde Hırvatlarla Boşnaklar arasında çatışmalar başladı. Söz konusu çatışmalar, kentin Hırvat ve Boşnak kesimlerine bölünmesine yol açtı. İki taraf arasındaki savaş, Aliya İzzetbegoviç ve Tuncman'ın 18 Mart 1994'te tarihinde imzaladıkları Vaşington Anlaşmasıyla son buldu.

10 Mayıs 1919: Atina'ya işgal vizesi. Paris’te bir araya gelen İtilaf Devletleri temsilcileri, Yunanistan’ın İzmir'i işgal etmesi konusunda karar aldı. Batılı büyük güçlerin kışkırtması ve desteğiyle harekete geçen Yunan ordusu 15 Mayıs 1919'da İzmir'e ayak bastı. Fakat 3 yıl süren bu işgal yani macera, yine Yunan ordusunun 11 Eylül 1922'de aynı yerde Türk Ordusu tarafından denize dökülmesiyle son buldu.

10 Mayıs 1990: Batı Trakya'da müftülük gerilimi. İskeçe Müftü Naipliği görevini, müftülerin seçimle iş başına gelmesi şartıyla kabul eden Mehmet Emin Aga, Atina'nın bu kurala uymaması nedeniyle görevinden ayrıldı. Bunda temel etken de Atina'nın bu konuda verdiği sözün aksine bir tutum izlemesiydi. Yani seçilmiş müftüler yerine atanmış müftüleri tanımasıydı.

11 Mayıs 1945: Sofya'dan eğitim düzenlemesi. Bulgaristan’da kurulan yeni rejim, ilk önemli düzenlemelerden birini eğitim alanında gerçekleştirdi. Buna göre Türk Azınlık Okullarından alınan diplomalar ancak Bulgar okullarında okutulan tüm derslerden girilecek sınavlarda başarılı olunması durumunda geçerli olacaktı. Daha da önemlisi, düzenleme, geçmişe yönelik olarak da uygulanacaktı. Bu ise Türk öğretmenlerinin ve aydınlarının devre dışı bırakılması demekti.

11 Mayıs1991: Sancak'ta tarihi gün. Sancak bölgesinin kültürel ve idari merkezi Yeni Pazar’da, Sancak Boşnak Millî Konseyi kuruldu. Bu tarih Sancaklı Boşnaklar tarafından aynı zamanda “Boşnakların Millî Bayrak Günü” olarak da kabul edildi. Boşnak Milli Konseyi'nin Sancak Müslümanlarında olduğu kadar, Sırbistan'ın siyasal yaşamında da önemli bir etkisi oldu.

Durhan GÜLER

YORUM BIRAKIN