Balkan Göçmenleri Platformu | BGP

Balkanlar'da Tarihte Bu Hafta: 17 - 23 Şubat

18 Şubat 1451: Yedinci Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet ikinci kez tahta çıktı… 29 Mayıs 1453’te İstanbul’u fetheden Sultan Mehmet, 30 yıl süren başarılı bir padişahlık döneminden sonra 3 Mayıs 1481’de hayata gözlerini yumdu. 

18 Şubat 1952: Türkiye NATO’da… TBMM, Türkiye'nin NATO üyeliğini onayladı. Böylece Türkiye, Kuzey Atlantik Paktı Örgütü'ne yani NATO’ya katılmış oldu. 

18 Şubat 1856 Islahat Fermanı ilan edildi... Büyük güçlerin baskısına maruz kalan Osmanlı Devleti, Islahat Fermanını ilan etmek zorunda kaldı. Fermanla yasalar önünde herkesin eşitliği kabul edildi. Fakat büyük devletlerin korumasında olan ve onlarla işbirliği yaparak ekonomik gücü eline geçiren azınlıklar, ülkenin birinci sınıf vatandaşları haline geldi. Batılılaşma sürecini 1876’da birinci, 1908’de ise ikinci Meşrutiyet izledi. Bu arada kendi milli burjuvazisini yaratmak ve ekonomik bağımsızlığını sağlamak isteyen İttihat Terakki, Balkan Savaşı sonrasında Milli İktisat politikalarını devreye sokar.

19 Şubat 1915: Çanakkale Deniz Savaşları başladı… Çarlık Rusya’sına yardım götürmek isteyen İtilaf devletlerinin donanmasının Osmanlı sahil bataryalarını bombalamasıyla Çanakkale Deniz Savaşları başlamış oldu. Çok büyük ve kanlı çarpışmalara sahne olan Deniz Savaşları 18 Martta Türk ordusunun zaferiyle sonuçlandı. Daha sonra başlayan kara savaşları da yine Türk Ordusunun zaferiyle noktalandı.  

19 Şubat 1955:  Ankara ile Atina arasında diyalog... Türkiye ile Yunanistan, Meriç ve Tunca nehirlerinin ıslahı konusunda anlaştı. Fakat iki ülke arasında temelleri atılan bu diyalog uzun süreli olmadı. Kıbrıs ve Batı Trakya’da yaşanan sorunlar nedeniyle ilişkiler uzun süre gerilimini korudu. Ancak 2000’li yıllardan itibaren ilişkiler yeniden gelişmeye başladı. 

20 Şubat 1936: Romanya’nın Köstence ilinde Türkler, milli kimliklerini, kültürlerini, haklarını korumak ve geliştirmek amacıyla Halk adlı çocuk gazetesini çıkarmaya başladı.

20 Şubat 2006: Kosova’nın statüsü tartışılmaya başlandı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin aldığı bir kararla Kosova’nın gelecekteki statüsü üzerine müzakereler başlatıldı. Müzakereler sonucunda Kosova, başta Sırbistan’ın ve Rusya’nın karşı çıkmasına rağmen, 17 Şubat 2008 günü bağımsızlığını ilan etti. Bağımsız Kosova’yı ilk tanıyan ülkelerden biri de Türkiye oldu. 

22 Şubat 1985:  Türkiye ile Bulgaristan arasında gerilim... Türkiye, soydaşlarımıza yapılan kötü muamelelerden ve asimilasyon uygulamalarından dolayı Bulgaristan'a bir nota verdi. Ankara, notada, Bulgaristan’daki Türk azınlık sorununa müzakereler yoluyla çözüm bulunmasını istedi. 

21 Şubat 1992: Birleşmiş Milletlerden Yugoslavya’da barışı koruma girişimi… Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 743 Numaralı Kararıyla, Yugoslavya’da barışı sağlamak amacıyla harekete geçti. Bu amaçla oluşturulan Birleşmiş Milletler koruma gücü UNPROFOR’UN, eski Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’ndeki çatışma bölgelerinde görevlendirilmesine yeşil ışık yaktı. 

22 Şubat 1898: Romanya’nın başkenti Bükreş’te Sada-yı Millet adlı gazete, Türkçe ve Romence olarak yayınlanmaya başladı.

22 Şubat 1993: Birleşmiş Milletlerden olumlu adım... Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, eski Yugoslavya coğrafyasında işlenen bütün savaş suçlarının kovuşturulacağı bir ceza mahkemesinin kurulmasını kararlaştırdı.  Adı, Eski Yugoslavya Üzerine Uluslararası Ceza Mahkemesi olan mahkemede birçok savaş suçlusu yargılandı ve hapse mahkûm oldu. 

23 Şubat 1945: Türkiye 2. Dünya Savaşında… Türkiye, Mecliste oy birliğiyle kabul edilen bir yasayla Almanya ve Japonya'ya savaş ilan etti. 

Durhan GÜLER

YORUM BIRAKIN