Balkan Göçmenleri Platformu | BGP

DALKAVUK

DALKAVUK
(yergi)
Gözüne bakar, basarım yalanı!
Bana hiç kimseler diş taktıramaz,
Allah'ına tutmuşum dört yanı
Benden, babam bile hesap soramaz!
Yeri gelir hem paşa, hem hacıyım,
Keyfime göre kuzu, kebap yerim.
Doğdum doğalı hep üçkağıtçıyım,
Nereye gitsem işimi bilirim.
İstedim mi purfesorum, sana ne?
Bundan böyle hakim ol diline!
Toplum beni niceden kabullenmiş,
Öncelik, çeki düzen ver kendine!
Herkes dalkavuk olamaz, bunu bil!
Yalakalık mı, özünden gelecek
Arsızlık onun bunun işi değil,
Bu gerçeği cümle alem bilecek!

Mehmet ŞAKİR

YORUM BIRAKIN