Balkan Göçmenleri Platformu | BGP

SERZENİŞ

Hepimiz tütün dizmedik mi saçaklarımızda?
Türkan'a gidince farklı mıydı dualarımız?
Aynı korkuyu yaşamadık mı , köylerimiz basılınca?
Aynı kuyulardan su içmedik mi?
Aynı kızgınlığı yaşamadık mı Bulgar ismi ile çağırılınca?
Aldığımız edep, aynı kültürün tomurcuğu değil miydi?
Aynı setereleri, aynı bez yimenlerini giymedik mi biz?
Aynı değil miydi cenazelerimiz, düğünlerimiz?
Aynı haremde oynamadık mı çelik çomağı? 
Aynı tası kaşıklamadık mı biz?
Aynı sevdaları yaşamadık mı?
Şimdi nedir seni böyle ayrı yapan?                          Erdoğan DOĞU

YORUM BIRAKIN