Balkan Göçmenleri Platformu | BGP

Tarihte Balkanlar’da bu hafta: 20-26 Ocak

21 Ocak 1972: Batı Trakya’da Türk eğitimine büyük darbe… Atina, okul encümenlerinin yetkilerini ortadan kaldıran 1109 sayılı kanun hükmünde kararnameyi yürürlüğe koydu. Kararnameyle “Türk okulu” ismi “azınlık okulu” şeklinde değiştirildi. Böylece okullar üzerindeki kontrol azınlığın elinden alınmış oldu.

22 Ocak 1985: İsim değişikliği protesto edildi… Bulgaristan’da Türklere yönelik yaşanan zorla isim değiştirme uygulaması ve yapılan baskılar Türkiye’de yaşayan insanlar tarafından protesto edildi. Protestocular konuya dikkat çekmek için Birleşmiş Milletler ve Cumhurbaşkanı nezdinde girişimde bulundu.

22 Ocak 1993: Savaş içinde savaş... Hırvatistan ordusu Krayina bölgesindeki Sırplara karşı harekete geçti. Aynı dönemde Bosna-Hersek’te Boşnaklara yönelik Hırvat saldırıları da şiddetlendi. Böylece daha önce Sırplara karşı ortak mücadele eden Boşnak ve Bosnalı Hırvatlar da kendi aralarında savaşmaya başlamış oldu.

23 Ocak 2001: Batı Trakya’da müftülük kurumuna müdahale… Atina, görev süresi Nisan 2001’de bitecek olan atanmış Gümülcine Müftüsü Cemali Meço’nun görev süresini 2010 yılına kadar uzatma kararı aldı. Oysa Lozan Antlaşması hükümlerine göre müftünün, Türk Azınlığın yaptığı seçimle belirlenmesi gerekmekteydi.

24 Ocak 1822: İsyancılara darbe... Osmanlı Ordusu, Yunan isyancılarla işbirliği yapan ve Babı Ali’ye karşı ayaklanan Tepedelenli Ali Paşa ve kuvvetlerine karşı harekete geçti. Meydana gelen çatışmalar sonucu isyancılar yok edildi.

24 Ocak 1937: Sofya ve Belgrad arasında yakınlaşma… Bulgaristan ile Yugoslavya "ebedi" dostluk antlaşması imzaladı. Fakat ebedi kavramına Sofya’nın yüklediği anlam farklıdır. O kadar ki, Bulgaristan İkinci Dünya Savaşı’nda bu ülkenin bir bölümünü işgal etmiş ve kendi topraklarına katmıştır.

26 Ocak 1699: Karlofça antlaşması imzalandı… Anlaşmayla Osmanlı Devleti Orta Avrupa’daki topraklarının önemli bir kısmından vazgeçmek zorunda kaldı. Bu anlaşma, aynı zamanda Osmanlı Devleti için Avrupa’da sonun başlangıcıdır.

26 Ocak 1946: Türk Öğretmenler Birliği’nden atak... Bulgaristan Türk Öğretmenler Birliği, Osmanpazarı yani Omurtag’ta, Türklerin özellikle eğitimle ilgili sorun ve haklarını dile getirmek amacıyla bir konferans düzenledi. Konferansta Türklerin eğitimiyle ilgili önemli kararlar alındı. Fakat bunların hiçbiri Sofya tarafından dikkate alınmadı. Dahası aynı yılın 27 Eylül’ünde Bulgaristan Meclisinde alınan bir kararla özerk olan Türk okulları devletleştirildi.

26 Ocak 1990: Yunanistan’da hak gaspı… Batı Trakyalı Türklerin lideri milletvekili Sadık Ahmet ve İbrahim Şerif “Türküm” dedikleri için hâkim karşısına çıkarıldılar. Yargılama sonucu hem Sadık Ahmet hem de İbrahim Şerif hapis cezasına çarptırıldılar.

YORUM BIRAKIN