Balkan Göçmenleri Platformu | BGP

Tarihte Balkanlar'da bu hafta: 27 Eylül - 03 Ekim

27 Eylül 1922 : Yunan kralı I. Konstantin, Anadolu yenilgisi sonrası tahtını terk etmek zorunda kaldı.

27 Eylül 1529 :Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki Osmanlı İmparatorluğu ordusunun I. Viyana Kuşatması başladı.

28 Eylül 1950 : Yugoslavya’da kılık kıyafet reformuyla ilgili bir düzenleme yapıldı. Reform daha çok Türklerin yaşamını etkiledi. Yasadan en fazla etkilenen Türkler, Yugoslavya’yı kendileri için artık yaşanmaz olarak gördüler ve Türkiye’ye göç etmek için çaba harcadılar.

28 Eylül 1999: İskeçe Gökçepınar Camii kundaklandı.

29 Eylül 1913: İmzalanan İstanbul Antlaşmasıyla Batı Trakya Bulgaristan’a bırakıldı.

29 Eylül 1913: Yunanlılar, Batı Trakya’da Türk devleti kurulmasını memnuniyetle
karşıladılar, askerî yardım sözü verdiler. Batı Trakya’nın Bulgaristan’ın hakimiyetinden çıkmasını çıkarlarına daha uygun buldukları için Dedeağaç’ı yeni hükümete devrettiler.

29 Eylül 1918: Bulgaristan yenilgiyi kabul ederek İtilaf Devletleri ile ateşkes imzaladı.

29 Eylül 1920: Batı ve Doğu Trakya’da Yunanlılarca, merkezi Edirne olan “Trakya
Umumi Valiliği” kuruldu.

30 Eylül 1579: Sokullu Mehmet Paşanın ölümü. Kanuni Sultan Süleyman, Sultan Ikinci Selim ve Sultan Üçüncü Murad devirlerinde sadrazamlikta bulunan Sokullu Mehmed Pasa , 1506 yilinda Bosna civarinda Sokoloviç kasabasinda dogdu. Devsirme çocuklar arasinda Edirne sarayina getirildi. Türk ve Müslüman kültürü ile yetistirildi. Saraydan kapicibasilikla çikarak Barbaros Hayreddin Paşanin ölümü üzerine Kaptani Derya ve bir süre sonra Rumeli Valisi oldu. Sokullu Mehmed Pasa,  30 Eylül 1579'da, Atmeydanı'ndaki konağında topladığı ikindi divanı, devlet erkanı ile son görüşmesi oldu. Paşa toplantı çıkışı derviş kılıklı bir dilenci tarafından göğsünden hançerlenerek hayatını kaybetti ve Eyüpte defnedildi. Paşanın öldürülmesi kimler tarafında tezgahlandığı çözülemeden tarihte kaldı.

3 Ekim 1922: Türk, Yunan, İngiliz, Fransız ve İtalyan temsilcilerinin katılımıyla açılan konferans Mudanya’da başladı. 11 Ekim 1922'de imzalanan ve tarihe Mudanya Konferansı olarak geçen anlaşma ile Türk Yunan çatışması durdurulmuş ve Yunanistan’ın Anadolu’da gerçekleştirdiği işgal resmen son bulmuş oldu.

3 Ekim 1929: Sırp-Hırvat-Sloven Krallığın ismi “Yugoslavya Krallığı” olarak değiştirildi. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Tito yönetiminde sosyalist rejimle yönetilen Yugoslavya, 1991’de Slovenya, Hırvatistan, Makedonya ve Bosna-Hersek’in bağımsızlıklarını ilan etmesiyle dağılma sürecine girdi.

4 Ekim 1898: Başta İngiltere ve Fransa olmak üzere dönemin büyük devletleri Girit’i işgal etti. Ada’da yaşanan karışıklıklardan Osmanlı Devleti’ni sorumlu tutan ülkelerin talebi adada reform yapılmasıdır. Yani Rumlara verilen hakların artırılmasıdır. Kısaca istenen, Girit’te adım adım Osmanlı egemenliğinin sona erdirilmesidir.

4 Ekim 1913: Batı Trakya Müstakil Hükümeti ordu mevcudunu 30 bine çıkardı. Ordunun en seçkin birlikleri tehdidin en fazla algılandığı başta Kırcaali, Darıdere yani Zlatograd olmak üzere ülkenin kuzey sınırına yerleştirildi.

4 Ekim 1922: Türklerin hak ve özgürlüğünü savunan Ahali adlı gazete Bulgaristan’ın Rahova şehrinde yayınlanmaya  başladı.

4 Ekim 1933: Garbi Trakya Müslüman-Türk Muallimler Birliği İskeçe’de kuruldu. Çağdaş ve ilerici düşünceleri               savunan bu dernek,. Batı Trakya’da ilk kurulan muallimler derneği idi.

5 Ekim 1908: Avusturya imparatorunun ilhak notasını imzalamasıyla Bosna-Hersek, Osmanlı toprağı olmaktan çıktı.

5 Ekim 1931: Başbakan İsmet İnönü ve  Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü aras'ın  Yunanistan'ı ziyaretleri sırasında,           1930 Türk-Yunan Dostluk Antlaşması yürürlüğe konuldu.
 
5 Ekim 1947: Atina'da yapılan Akdeniz Atletizm Yarışmaları'nda Türkiye birinci oldu.

Durhan GÜLER
Bursa

YORUM BIRAKIN