Balkan Göçmenleri Platformu | BGP

Tarihte Balkanlar'da bu hafta: 26 Eylül - 02 Ekim


26 Eylül 1364 : Sırpsındığı Savaşı... 11.000 kişilik Osmanlı Ordusu ile 20.000 kişilik Haçlı Ordusu Sırpsındığı Savaşı'nda karşılaştı. Sırpsındığı Savaşı, Osmanlıları Balkanlardan atmak için kurulan ittifak ile yapılan savaş. 1364 yılında, Sırp İmparatorluğu, Macar Krallığı, İkinci Bulgar İmparatorluğu, Bosna Prensliği ve Eflak Prensliği'nden oluşan ittifakın, Osmanlıları Balkanlar'dan atmak için başlattıkları bir savaştır. Savaş  Osmanlı zaferi ile sonuçlanır ve Bulgaristan Osmanlı Devleti’ni tanır.

27 Eylül 1922 : Yunan kralı I. Konstantin, Anadolu yenilgisi sonrası tahtını terk etmek zorunda kaldı.

27 Eylül 1529 :Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki Osmanlı İmparatorluğu ordusunun I. Viyana Kuşatması başladı.

28 Eylül 1950 : Yugoslavya’da kılık kıyafet reformuyla ilgili bir düzenleme yapıldı. Reform daha çok Türklerin yaşamını etkiledi. Yasadan en fazla etkilenen Türkler, Yugoslavya’yı kendileri için artık yaşanmaz olarak gördüler ve Türkiye’ye göç etmek için çaba harcadılar.

28 Eylül 1999: İskeçe Gökçepınar Camii kundaklandı.

29 Eylül 1913: İmzalanan İstanbul Antlaşmasıyla Batı Trakya Bulgaristan’a bırakıldı.

29 Eylül 1913: Yunanlılar, Batı Trakya’da Türk devleti kurulmasını memnuniyetle
karşıladılar, askerî yardım sözü verdiler. Batı Trakya’nın Bulgaristan’ın hakimiyetinden çıkmasını çıkarlarına daha uygun buldukları için Dedeağaç’ı yeni hükümete devrettiler.

29 Eylül 1918: Bulgaristan yenilgiyi kabul ederek İtilaf Devletleri ile ateşkes imzaladı.

29 Eylül 1920: Batı ve Doğu Trakya’da Yunanlılarca, merkezi Edirne olan “Trakya
Umumi Valiliği” kuruldu.

30 Eylül 1579: Sokullu Mehmet Paşanın ölümü. Kanuni Sultan Süleyman, Sultan Ikinci Selim ve Sultan Üçüncü Murad devirlerinde sadrazamlikta bulunan Sokullu Mehmed Pasa , 1506 yilinda Bosna civarinda Sokoloviç kasabasinda dogdu. Devsirme çocuklar arasinda Edirne sarayina getirildi. Türk ve Müslüman kültürü ile yetistirildi. Saraydan kapicibasilikla çikarak Barbaros Hayreddin Paşanin ölümü üzerine Kaptani Derya ve bir süre sonra Rumeli Valisi oldu. Sokullu Mehmed Pasa,  30 Eylül 1579'da, Atmeydanı'ndaki konağında topladığı ikindi divanı, devlet erkanı ile son görüşmesi oldu. Paşa toplantı çıkışı derviş kılıklı bir dilenci tarafından göğsünden hançerlenerek hayatını kaybetti ve Eyüpte defnedildi. Paşanın öldürülmesi kimler tarafında tezgahlandığı çözülemeden tarihte kaldı.

3 Ekim 1922: Türk, Yunan, İngiliz, Fransız ve İtalyan temsilcilerinin katılımıyla açılan konferans Mudanya’da başladı. 11 Ekim 1922'de imzalanan ve tarihe Mudanya Konferansı olarak geçen anlaşma ile Türk Yunan çatışması durdurulmuş ve Yunanistan’ın Anadolu’da gerçekleştirdiği işgal resmen son bulmuş oldu.

3 Ekim 1929: Sırp-Hırvat-Sloven Krallığın ismi “Yugoslavya Krallığı” olarak değiştirildi. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Tito yönetiminde sosyalist rejimle yönetilen Yugoslavya, 1991’de Slovenya, Hırvatistan, Makedonya ve Bosna-Hersek’in bağımsızlıklarını ilan etmesiyle dağılma sürecine girdi.

Durhan GÜLER
Ayvalık / Sarımsaklı

YORUM BIRAKIN